Документација за кориснике

 1. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ЗА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ОБРАЗАЦ РД-М
 2. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЛОВНОЈ СПОСОБНОСТИ
 3. ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА
 4. ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА УВЕЋАНУ НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА
 5. ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПОМОЋ У КУЋИ
 6. ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПОСЕБНУ НОВЧАНУ НАКНАДУ
 7. ЗAХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ДНЕВНИ БОРАВАК
 8. ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ
 9. СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ
 10. СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ
 11. СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА
 12. СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И ОСТАРЕЛИХ ЛИЦА У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
 13. СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ТРАЖЕЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ДЕЦЕ
 14. СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБРАДУ ПОДОБНОСТИ ЗА ХРАНИТЕЉЕ И УСВОЈИТЕЉЕ
 15. СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И ОСТАРЕЛИХ ЛИЦА У ДНЕВНИ БОРАВАК