Category Archives: Uncategorized

  • -

  • -

ОБАВЕШТЕЊЕ

Category : Uncategorized

Обавештавамо странке да у четвртак, 06.01.2022.године, не можемо примати захтеве за једнократну новчану помоћ из разлога оправдане одсутности запослене на тим пословима, осим у хитним случајевима.

 

 


  • -

  • -

Центар за социјални рад “Оџаци” Оџаци поново може да врши пријем позива.

Category : Uncategorized

Квар на телефонској линији је саниран и Центар за социјални рад “Оџаци” Оџаци поново може да врши пријем позива.


  • -

Обавештење – Центар за социјални рад “Оџаци” Оџаци није у могућности да врши пријем позива до даљњег.

Category : Uncategorized

Због квара на телефонској линији, Центар за социјални рад “Оџаци” Оџаци није у могућности да врши пријем позива до даљњег.


  • -

Радно време Центрa за социјални рад од 8,00 до 14,00 часова

Category : Uncategorized

НА  ОСНОВУ ЗАКЉУЧКА ОПШТИНСКОГ  ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  ОД 25.11.2020. ГОДИНЕ .

РАДНО   ВРЕМЕ    ЦЕНТРA  ЗА   СОЦИЈАЛНИ  РАД  УТВРЂУЈЕ СЕ ОД 8,00  ДО 14,00 ЧАСОВА

Примењиваће се почев од 25. новембра 2020. године па све док је на снази Одлука о проглашењу ванредне ситуације за територију општине Оџаци или док се одлукама  виших органа власти предметна област другачије не уреди.


  • -

Обавештење о времену подношења захтева

Category : Uncategorized

Због годишњег одмора запослене на пословима пружања услуга у локалној заједници, у периоду од 10.08.2020. до 28.08.2020.године, пријем захтева за једнократну новчану помоћ ће се вршити у периоду од 12 до 13 часова, сваког радног дана.


  • -

Обавештење о времену подношења захтева

Category : Uncategorized

Обавештавамо грађане да због годишњих одмора захтеве за једнократна новчана давања можете поднети у центру у периоду од 10 до 12 часова.


  • -

Исплата новчане помоћи од 100 евра

Category : Uncategorized

За кориснике новчане социјалне помоћи за које су подаци достављени када је рађен пресек стања, датум исплате је 21.05.2020.
Сви корисници који се из неког разлога не налазе на списку за исплату (пример: решење није стигло у министарство), потребно је да се сами пријаве на већ познате начине.
Један број корисника, за које су подаци послати накнадно, се пријавио у међувремену преко Портала, а неки од њих су изабрали другу банку, а не Банку Поштанска штедионица. Исплата за њих ће се вршити динамиком као и за остале категорије грађана и у изабраној банци.
Рекламације: https://idp-reklamacije.trezor.gov.rs/  или позивом на број контакт центра 0800 101 100

За додатне информације можете се обратити “Центру за социјални рад Оџаци” на број телефона: 025/5742-048

 


  • -

Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта у свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

Category : Uncategorized

1. У свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.).

2. Институције из тачке 1. овог закључка обавезне су да обезбеде наставак обављања послова који су се обављали у непосредном контакту са странкама и то путем писане или електронске поште или телефонским путем.

3. Од обуставе из тачке 1. овог закључка изузети су ЈП “Пошта Србије” и поједини шалтери ЈП “Електропривреда Србије”.

Обавезује се ЈП “Електропривреда Србије” да обавести грађане који ће шалтери бити изузети од обуставе рада.

4. Поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.

5. Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања. Институције из тачке 1. овог закључка су обавезне да на својој интернет адреси објаве адресе електронске поште за подношење поднесака грађана.

(“Сл. гласник РС”, бр. 35/2020)