Category Archives: Uncategorized

  • -

Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта у свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

Category : Uncategorized

1. У свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.).

2. Институције из тачке 1. овог закључка обавезне су да обезбеде наставак обављања послова који су се обављали у непосредном контакту са странкама и то путем писане или електронске поште или телефонским путем.

3. Од обуставе из тачке 1. овог закључка изузети су ЈП “Пошта Србије” и поједини шалтери ЈП “Електропривреда Србије”.

Обавезује се ЈП “Електропривреда Србије” да обавести грађане који ће шалтери бити изузети од обуставе рада.

4. Поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.

5. Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања. Институције из тачке 1. овог закључка су обавезне да на својој интернет адреси објаве адресе електронске поште за подношење поднесака грађана.

(“Сл. гласник РС”, бр. 35/2020)


  • -

Одржана Регионална радионица/Окружни семинар на тему “Социјална заштита у јединицама локалне самоуправе”

Category : Uncategorized

Представници Центра за социјални рад Оџаци и представници локалне самоуправе Оџаци су 16.09.2019. године у Сомбору присуствовали Регионалној радионици/ Окружном семинару на тему “Социјална заштита у јединицама локалне самоуправе”


  • -

Пријем за једнократну новчану помоћ

Category : Uncategorized

Пријем за једнократну новчану помоћ коју обезбеђује локална самоуправа врши се у Центру сваког радног дана у периоду од 8 до 12 часова


  • -

САРАДЊА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОЏАЦИ СА КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА РОМСКА ПИТАЊА

Category : Uncategorized

Центар за социјални рад Оџаци, као установа која има у циљу подизање свести локалне заједнице и пружање подршке грађанима којима је потребна подршка у интеграцији у друштво, спровео је ацију сакупљања и поделе гардеробе становништву ромске националности које је пресељено из нелегалног насеља надомак Богојева у новоизрађене објекте сазидане у акцији ,,Да сваки Ром има дом“, у насељеним местима општине Оџаци.
Ово је једна од активности рађена у сарадњи са Канцеларијом за ромска питања при Одељењу за друштвене делатности општинске управе општине Оџаци, са циљем превазилажења тешкоћа у адаптивном периоду, пресељеног становништва, као и помоћ у материјалном смислу.
Центар за социјални рад Оџаци, осим редовних активности које свакодневно обавља, настоји да своје деловање приближи сваком кориснику, упути их у права које има у оквиру постојећих услуга.


  • -

ПОЈАЧАНА МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНОГ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Category : Uncategorized

Центар за социјални рад је током јануара и фебруара запримио велики број захтева за једнократну новчану помоћ појединцу или породици који се налазе у стању тренутне, изузетно тешке ситуације, коју не могу самостално да превазиђу, посебно када је реч о задовољавању основних животних потреба (помоћ у набавци намирница, огрева, комуналних трошкова, куповину лекова и др.)

За једнократне новчане помоћи средства су обезбеђена из буџета општине Оџаци, и за ову годину она износе 8.400.000 динара. Захтеве решава Комисија од три члана из редова запослених, и до сада је решено око 400 захтева по којима је исплата вршена на благајни Центра. У циљу правовремене помоћи, која је у овом периоду неопходна нарочито имајући у виду да је зимски период када нема пољопривредних радова кроз које би ангажовањем корисници ЈНП, обезбедили основну егзистенцију, Центар уз подршку локалне самоуправе која брине о материјалној подршци свих грађана и остваривању социјалне правде, у овим месецима ефикасно и по потреби прековременим радом решава захтеве у најкраћем могућем року.У периоду јануар-половина марта исплаћена су средства у износу од 1.120.000 динара, наводи директорка, Гордана Лукић.


  • -

Дани отворених врата у МЗ Каравуково

Category : Uncategorized

Центар за социјални рад Оџаци наставља да спроводи акцију ,,Дани отворених врата,, која има за циљ приближавање социјалне заштите својим суграђанима.
Дана 06. марта у периоду од 10,00 до 12,00 часова вршио се пријем грађана у Каравукову у просторијама месне заједнице и том приликом суграђани су могли да постављају питања и добију стручну помоћ из области социјалне заштите како у погледу услуга тако и у погледу материјалне подршке која се обезбеђује двојако- преко ресорног Министарства и преко локалне самоуправе.
Са суграђанима су обављале разговор дипл.правник Гордана Лукић, директорица Центра, дипломирани педагог Марија Новаковић, и социјални радник Војислава Тркуља.


  • -

Дани отворених врата у МЗ Српски Милетић

Category : Uncategorized

Поводом покренуте акције Дани отворених врата, Центар за социјални рад Оџаци је данас у просторијама Месне заједнице Српски Милетић примао своје мештане у периоду од 10 до 12 часова. Том приликом су директорица Центра, Гордана Лукић, и стручне раднице, Марија Новаковић, дипломирани педагог и Војислава Тркуља, социјална радница, разговарале са мештанима на тему социјалне заштите, како у погледу пружања услуга, тако и у погледу обезбеђивања материјалне подршке особа које се налазе у стању социјалне потребе.
Циљ ове акције је унапређење квалитета рада установе и приближавање социјалне заштите свим грађанима општине Оџаци кроз ангажовање стручних радника Центра, који ће једном месечно у сваком насељеном месту на терену пружати информације и давати стручну помоћ заинтересованим грађанима.


  • -

У Оџацима акција „Дани отворених врата“ поводом Међународног дана социјалне правде

Category : Uncategorized

Поводом Међународног дана социјалне правде, који се сваке године, након што га је прогласила Генерална скупштина Уједињених нација на свом заседању 2007. године, обележава 20. фебруара, Центар за социјални рад Оџаци, организује акцију “ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА – борба против сиромаштва и стварање једнаких шанси за све,,.
Акција почиње 20. фебруара и трајаће до краја месеца фебруара, када ће стручни радници Центра за социјални рад сваког радног дана у периоду од 12,00 часова до 14,30 часова у својим просторијама у Оџацима, корисницима новчане социјалне помоћи пружати стручну помоћ у превазилажењу и решавању њихових егзистенцијалних проблема.
На овај начин Центар за социјални рад, који има за задатак да у складу са Законом омогући сваком појединцу или породици да достигне односно одржи минималну материјалну сигурност и независност, показује велику одговорност за оне који су најугроженији и најрањивији и који без помоћи шире друштвене заједнице не могу решити своје основне егзистенцијалне проблеме.


  • -

Интензивнија сарадња Центра за социјални рад Оџаци и ОШ „Бранко Радичевић“

Category : Uncategorized

У циљу унапређења положаја деце и младих, директорица Центра за социјални рад, Гордана Лукић је са својим сарадницама, Маријом Новаковић, дипломираном педагогицом и Даниелом Илић, дипломираном психологицом посетила Основну школу ,,БранкоРадичевић,, у Оџацима где је са директорицом школе Данијелом Ђулибрк и дипломираним психологом Гораном Ивановићем, одржан радни сасатанак на тему ,,Помоћ у васпитању и развојним проблемима деце,,. На састанку је договорено да се кроз заједничко ангажовање одрже предавања на тему вршњачког насиља и на тему развијања солидарности и хуманости.
У циљу унапређења положаја деце и младих, у наредном периоду, Центар ће наставити са посетама школама на подручју општине Оџаци, ради успостављања што боље сарадње у решавању развојних проблема деце школског узраста.


  • -

Планиране активности Центра за социјални рад општине Оџаци у 2019. години

Category : Uncategorized

У циљу унапређења положаја деце и младих, посебно оних без родитељског старања, у сарадњи са основним и средњим школама, Центар за социјални рад општине Оџаци, организоваће радионице и предавања на тему спречавање вршњачког насиља и развијања духа солидарности и хуманости. За унапређење положаја одраслих и старих особа, путем медија, те израдом брошура, промовисаћемо услуге породичног смештаја за одрасла лица, те организовати обуку потенцијалних пружалаца те услуге и радити на развијању мреже подршке како би старији суграђани остали у свом окружењу.
Кроз акцију отворена врата, Центар ће током године, у сарадњи са Месним заједницама, обићи сва насељена местa општине Оџаци како би грађане упознали са правима и услугама из области социјалне заштите, и омогућили им да у свом месту поднесу захтеве заостваривање права на материјалну подршку или неки вид услуге.
У решавању егзистенцијалних проблема наших корисника, појачаћемо сарадњу са Националном службом у циљу изналажења могућности за радном активацијом, обукама и програмима за незапослене. У циљу смањивања случајева поремећених породичних односа, који свакако условљавају насиље у породици и повећавају ризик за измештање деце из својих породица, Центар ће у сарадњи са месним канцеларијама организовати радионице које би имале задатак подизања свести и активизма код грађана, корисника новчане помоћи, како би изашли из система социјалне заштите и уз подршку Центра изнашли начин за сопствено радно ангажовање, чиме би породица ојачала материјални статус, а тиме би се створила могућност за превазилажење многих проблема.