Category Archives: Uncategorized

  • -

Обавештење о времену подношења захтева

Category : Uncategorized

Због годишњег одмора запослене на пословима пружања услуга у локалној заједници, у периоду од 10.08.2020. до 28.08.2020.године, пријем захтева за једнократну новчану помоћ ће се вршити у периоду од 12 до 13 часова, сваког радног дана.


  • -

Обавештење о времену подношења захтева

Category : Uncategorized

Обавештавамо грађане да због годишњих одмора захтеве за једнократна новчана давања можете поднети у центру у периоду од 10 до 12 часова.


  • -

Исплата новчане помоћи од 100 евра

Category : Uncategorized

За кориснике новчане социјалне помоћи за које су подаци достављени када је рађен пресек стања, датум исплате је 21.05.2020.
Сви корисници који се из неког разлога не налазе на списку за исплату (пример: решење није стигло у министарство), потребно је да се сами пријаве на већ познате начине.
Један број корисника, за које су подаци послати накнадно, се пријавио у међувремену преко Портала, а неки од њих су изабрали другу банку, а не Банку Поштанска штедионица. Исплата за њих ће се вршити динамиком као и за остале категорије грађана и у изабраној банци.
Рекламације: https://idp-reklamacije.trezor.gov.rs/  или позивом на број контакт центра 0800 101 100

За додатне информације можете се обратити “Центру за социјални рад Оџаци” на број телефона: 025/5742-048

 


  • -

Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта у свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

Category : Uncategorized

1. У свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.).

2. Институције из тачке 1. овог закључка обавезне су да обезбеде наставак обављања послова који су се обављали у непосредном контакту са странкама и то путем писане или електронске поште или телефонским путем.

3. Од обуставе из тачке 1. овог закључка изузети су ЈП “Пошта Србије” и поједини шалтери ЈП “Електропривреда Србије”.

Обавезује се ЈП “Електропривреда Србије” да обавести грађане који ће шалтери бити изузети од обуставе рада.

4. Поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.

5. Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања. Институције из тачке 1. овог закључка су обавезне да на својој интернет адреси објаве адресе електронске поште за подношење поднесака грађана.

(“Сл. гласник РС”, бр. 35/2020)


  • -

Одржана Регионална радионица/Окружни семинар на тему “Социјална заштита у јединицама локалне самоуправе”

Category : Uncategorized

Представници Центра за социјални рад Оџаци и представници локалне самоуправе Оџаци су 16.09.2019. године у Сомбору присуствовали Регионалној радионици/ Окружном семинару на тему “Социјална заштита у јединицама локалне самоуправе”


  • -

Пријем за једнократну новчану помоћ

Category : Uncategorized

Пријем за једнократну новчану помоћ коју обезбеђује локална самоуправа врши се у Центру сваког радног дана у периоду од 8 до 12 часова


  • -

САРАДЊА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОЏАЦИ СА КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА РОМСКА ПИТАЊА

Category : Uncategorized

Центар за социјални рад Оџаци, као установа која има у циљу подизање свести локалне заједнице и пружање подршке грађанима којима је потребна подршка у интеграцији у друштво, спровео је ацију сакупљања и поделе гардеробе становништву ромске националности које је пресељено из нелегалног насеља надомак Богојева у новоизрађене објекте сазидане у акцији ,,Да сваки Ром има дом“, у насељеним местима општине Оџаци.
Ово је једна од активности рађена у сарадњи са Канцеларијом за ромска питања при Одељењу за друштвене делатности општинске управе општине Оџаци, са циљем превазилажења тешкоћа у адаптивном периоду, пресељеног становништва, као и помоћ у материјалном смислу.
Центар за социјални рад Оџаци, осим редовних активности које свакодневно обавља, настоји да своје деловање приближи сваком кориснику, упути их у права које има у оквиру постојећих услуга.


  • -

ПОЈАЧАНА МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНОГ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Category : Uncategorized

Центар за социјални рад је током јануара и фебруара запримио велики број захтева за једнократну новчану помоћ појединцу или породици који се налазе у стању тренутне, изузетно тешке ситуације, коју не могу самостално да превазиђу, посебно када је реч о задовољавању основних животних потреба (помоћ у набавци намирница, огрева, комуналних трошкова, куповину лекова и др.)

За једнократне новчане помоћи средства су обезбеђена из буџета општине Оџаци, и за ову годину она износе 8.400.000 динара. Захтеве решава Комисија од три члана из редова запослених, и до сада је решено око 400 захтева по којима је исплата вршена на благајни Центра. У циљу правовремене помоћи, која је у овом периоду неопходна нарочито имајући у виду да је зимски период када нема пољопривредних радова кроз које би ангажовањем корисници ЈНП, обезбедили основну егзистенцију, Центар уз подршку локалне самоуправе која брине о материјалној подршци свих грађана и остваривању социјалне правде, у овим месецима ефикасно и по потреби прековременим радом решава захтеве у најкраћем могућем року.У периоду јануар-половина марта исплаћена су средства у износу од 1.120.000 динара, наводи директорка, Гордана Лукић.


  • -

Дани отворених врата у МЗ Каравуково

Category : Uncategorized

Центар за социјални рад Оџаци наставља да спроводи акцију ,,Дани отворених врата,, која има за циљ приближавање социјалне заштите својим суграђанима.
Дана 06. марта у периоду од 10,00 до 12,00 часова вршио се пријем грађана у Каравукову у просторијама месне заједнице и том приликом суграђани су могли да постављају питања и добију стручну помоћ из области социјалне заштите како у погледу услуга тако и у погледу материјалне подршке која се обезбеђује двојако- преко ресорног Министарства и преко локалне самоуправе.
Са суграђанима су обављале разговор дипл.правник Гордана Лукић, директорица Центра, дипломирани педагог Марија Новаковић, и социјални радник Војислава Тркуља.


  • -

Дани отворених врата у МЗ Српски Милетић

Category : Uncategorized

Поводом покренуте акције Дани отворених врата, Центар за социјални рад Оџаци је данас у просторијама Месне заједнице Српски Милетић примао своје мештане у периоду од 10 до 12 часова. Том приликом су директорица Центра, Гордана Лукић, и стручне раднице, Марија Новаковић, дипломирани педагог и Војислава Тркуља, социјална радница, разговарале са мештанима на тему социјалне заштите, како у погледу пружања услуга, тако и у погледу обезбеђивања материјалне подршке особа које се налазе у стању социјалне потребе.
Циљ ове акције је унапређење квалитета рада установе и приближавање социјалне заштите свим грађанима општине Оџаци кроз ангажовање стручних радника Центра, који ће једном месечно у сваком насељеном месту на терену пружати информације и давати стручну помоћ заинтересованим грађанима.