САРАДЊА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОЏАЦИ СА КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА РОМСКА ПИТАЊА

  • -

САРАДЊА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОЏАЦИ СА КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА РОМСКА ПИТАЊА

Category : Uncategorized

Центар за социјални рад Оџаци, као установа која има у циљу подизање свести локалне заједнице и пружање подршке грађанима којима је потребна подршка у интеграцији у друштво, спровео је ацију сакупљања и поделе гардеробе становништву ромске националности које је пресељено из нелегалног насеља надомак Богојева у новоизрађене објекте сазидане у акцији ,,Да сваки Ром има дом“, у насељеним местима општине Оџаци.
Ово је једна од активности рађена у сарадњи са Канцеларијом за ромска питања при Одељењу за друштвене делатности општинске управе општине Оџаци, са циљем превазилажења тешкоћа у адаптивном периоду, пресељеног становништва, као и помоћ у материјалном смислу.
Центар за социјални рад Оџаци, осим редовних активности које свакодневно обавља, настоји да своје деловање приближи сваком кориснику, упути их у права које има у оквиру постојећих услуга.