Радно време Центрa за социјални рад од 8,00 до 14,00 часова

  • -

Радно време Центрa за социјални рад од 8,00 до 14,00 часова

Category : Uncategorized

НА  ОСНОВУ ЗАКЉУЧКА ОПШТИНСКОГ  ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  ОД 25.11.2020. ГОДИНЕ .

РАДНО   ВРЕМЕ    ЦЕНТРA  ЗА   СОЦИЈАЛНИ  РАД  УТВРЂУЈЕ СЕ ОД 8,00  ДО 14,00 ЧАСОВА

Примењиваће се почев од 25. новембра 2020. године па све док је на снази Одлука о проглашењу ванредне ситуације за територију општине Оџаци или док се одлукама  виших органа власти предметна област другачије не уреди.