Планиране активности Центра за социјални рад општине Оџаци у 2019. години

  • -

Планиране активности Центра за социјални рад општине Оџаци у 2019. години

Category : Uncategorized

У циљу унапређења положаја деце и младих, посебно оних без родитељског старања, у сарадњи са основним и средњим школама, Центар за социјални рад општине Оџаци, организоваће радионице и предавања на тему спречавање вршњачког насиља и развијања духа солидарности и хуманости. За унапређење положаја одраслих и старих особа, путем медија, те израдом брошура, промовисаћемо услуге породичног смештаја за одрасла лица, те организовати обуку потенцијалних пружалаца те услуге и радити на развијању мреже подршке како би старији суграђани остали у свом окружењу.
Кроз акцију отворена врата, Центар ће током године, у сарадњи са Месним заједницама, обићи сва насељена местa општине Оџаци како би грађане упознали са правима и услугама из области социјалне заштите, и омогућили им да у свом месту поднесу захтеве заостваривање права на материјалну подршку или неки вид услуге.
У решавању егзистенцијалних проблема наших корисника, појачаћемо сарадњу са Националном службом у циљу изналажења могућности за радном активацијом, обукама и програмима за незапослене. У циљу смањивања случајева поремећених породичних односа, који свакако условљавају насиље у породици и повећавају ризик за измештање деце из својих породица, Центар ће у сарадњи са месним канцеларијама организовати радионице које би имале задатак подизања свести и активизма код грађана, корисника новчане помоћи, како би изашли из система социјалне заштите и уз подршку Центра изнашли начин за сопствено радно ангажовање, чиме би породица ојачала материјални статус, а тиме би се створила могућност за превазилажење многих проблема.