Обавештење о времену подношења захтева

  • -

Обавештење о времену подношења захтева

Category : Uncategorized

Због годишњег одмора запослене на пословима пружања услуга у локалној заједници, у периоду од 10.08.2020. до 28.08.2020.године, пријем захтева за једнократну новчану помоћ ће се вршити у периоду од 12 до 13 часова, сваког радног дана.