Историјат

Центар за социјални рад “Оџаци” Оџаци основан је Одлуком Скупштине Самоуправне интересне заједнице за социјалну заштиту и за заштиту деце Оџаци на седници одржаној дана 17. октобра 1985. године. Са радом је почео 01.01.1986.године у  просторијама где се и сада налази. Кроз своју историју мењао је своју форму и организацију. Својим успешним радом превазилазили смо разне тешкоће и системске промене. Новом Одлуком о оснивању из 1992.године Центар формализује основну делатност а то је социјална заштита, породичноправна заштита и старатељство.