Делатност

ПРАВА И УСЛУГЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ РЕПУБЛИКЕ О ЧИЈОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ СЕ СТАРА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 • остваривање права на материјално обезбеђење;
 • остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица;
 • остваривање права на помоћ за оспособљавање за рад;
 • остваривање права на смештај у установу социјалне заштите;
 • остваривање права на смештај одраслог лица у другу породицу;
 • хранитељство;
 • усвојење;
 • старатељство;
 • одређивање и промени личног имена детета;
 • мере превентивног надзора над вршењем родитељског права;
 • мере корективног надзора над вршењем родитељског права.