ПОЈАЧАНА МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНОГ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

  • -

ПОЈАЧАНА МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНОГ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Category : Uncategorized

Центар за социјални рад је током јануара и фебруара запримио велики број захтева за једнократну новчану помоћ појединцу или породици који се налазе у стању тренутне, изузетно тешке ситуације, коју не могу самостално да превазиђу, посебно када је реч о задовољавању основних животних потреба (помоћ у набавци намирница, огрева, комуналних трошкова, куповину лекова и др.)

За једнократне новчане помоћи средства су обезбеђена из буџета општине Оџаци, и за ову годину она износе 8.400.000 динара. Захтеве решава Комисија од три члана из редова запослених, и до сада је решено око 400 захтева по којима је исплата вршена на благајни Центра. У циљу правовремене помоћи, која је у овом периоду неопходна нарочито имајући у виду да је зимски период када нема пољопривредних радова кроз које би ангажовањем корисници ЈНП, обезбедили основну егзистенцију, Центар уз подршку локалне самоуправе која брине о материјалној подршци свих грађана и остваривању социјалне правде, у овим месецима ефикасно и по потреби прековременим радом решава захтеве у најкраћем могућем року.У периоду јануар-половина марта исплаћена су средства у износу од 1.120.000 динара, наводи директорка, Гордана Лукић.